CIB Bankkártyás fizetés Gyakran ismételt kérdések

A VISA és a Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron, V Pay kártyákkal. A VISA
Electron kártyák interneten történő használatának lehetősége a kártyát kibocsátó banktól függ. A CIB
által kibocsátott VISA Electron típusú bankkártya használható interneten történő vásárlásra.

Minden olyan VISA és Mastercard/Maestro kártyával, mely internetes fizetésre a kártyakibocsátó bank
által engedélyeztetve lettek, valamint a kifejezetten internetes használatra hivatott webkártyák.

Hűségpontokat tartalmazó, kereskedők/szolgáltatók által kibocsátott pontgyűjtő kártyákkal nem lehet
interneten fizetni.

Bármilyen olyan co-branded kártyával lehetséges fizetni, mely internetes fizetésre alkalmas
MasterCard vagy VISA alapú kártya.

FIZETÉS FOLYAMATA

Hogyan működik az online fizetés banki háttérfolyamata?
A vásárló a kereskedő/szolgáltató internetes oldalán a bankkártyás fizetési mód választását követően
a fizetést kezdeményezi, melynek eredményeként átkerül a Bank biztonságos kommunikációs
csatornával ellátott fizetőoldalára. A fizetéshez szükséges megadni kártyaszámát, lejárati idejét, és a
kártya hátoldalának aláíráscsíkján található 3 jegyű érvényesítési kódot. A tranzakciót Ön indítja el,
ettől kezdve a kártya valós idejű engedélyezésen megy keresztül, melynek keretében a kártyaadatok
eredetisége-, fedezet-, vásárlási limit kerül ellenőrzésre. Amennyiben a tranzakció folytatásához
minden adat megfelel, a fizetendő összeget számlavezető (kártyakibocsátó) bankja zárolja a
kártyáján. Az összeg számlán történő terhelése (levonása) számlavezető banktól függően néhány
napon belül következik be.

Miben különbözik az internetes kártyás vásárlás a hagyományostól?
Megkülönböztetünk kártya jelenlétével történő (Card Present) és kártya jelenléte nélküli (Card not
Present) tranzakciókat. A Card Present tranzakció POS terminál eszköz segítségével történik. A
kártya lehúzását és a PIN kód beütését követően a terminál kapcsolatba lép a kártyabirtokos
bankjával, az engedélyező központon keresztül, és a kártya típusától, illetve a kártya kibocsátójától
függően a VISA vagy MasterCard hálózaton keresztül. Itt megtörténik az érvényesség és
fedezetvizsgálat (authorizáció). Az előbbi útvonalon visszafelé haladva a POS terminál (illetve a
kereskedő) megkapja a jóváhagyást vagy elutasítást. A vásárló aláírja a bizonylatot. A Card not
Present olyan tranzakció, melynek lebonyolításakor a bankkártya fizikailag nincs jelen. Ide tartoznak a
levélben, telefonon, illetve az elektronikus úton (internet) lebonyolított tranzakciók, amelyek esetében
a vásárló (kártyabirtokos) a tranzakciót biztonságos (256 bites titkosítású) fizetőoldalon bekért
kártyaadatok megadásával indítja. A sikeres tranzakcióról Ön kap ún. engedélyszámot, mely
megegyezik a papír alapú bizonylaton található számmal.

Mit jelent a foglalás?
A tranzakciót a bank tudomására jutásakor azonnal foglalás (zárolás) követi, hiszen a tényleges
terheléshez előbb a hivatalos adatoknak be kell érkezniük, mely néhány napot igénybe vesz és az
alatt a vásárolt összeg újra elkölthető lenne. Ezért a foglalással a levásárolt vagy felvett pénzt
elkülönítik, foglalás alá teszik. A foglalt összeg hozzátartozik a számlaegyenleghez, azaz jár rá kamat,
de még egyszer nem költhető el. A foglalás biztosítja azon tranzakciók visszautasítását, melyre már
nincs fedezet, noha a számlaegyenleg erre elvben még lehetőséget nyújtana.

SIKERTELEN FIZETÉSEK ÉS TEENDŐK

Milyen esetben lehet sikertelen egy tranzakció?

Általában a kártyát kibocsátó bank (tehát ahol az ügyfél a kártyát kapta) által el nem fogadott fizetési
megbízás; de bankkártya használat esetében ez lehet olyan okból is, hogy távközlési vagy
informatikai hiba miatt az engedélykérés nem jut el a kártyát kibocsátó bankhoz.

Kártya jellegű hiba
         A kártya nem alkalmas internetes fizetésre.
         A kártya internetes használata számlavezető bank által tiltott.
         A kártyahasználat tiltott.
         A kártyaadatok (kártyaszám, lejárat, aláíráscsíkon szereplő kód) hibásan lettek megadva.
         A kártya lejárt.

Számla jellegű hiba
         Nincs fedezet a tranzakció végrehajtásához.
         A tranzakció összege meghaladja a kártya vásárlási limitét.

Kapcsolati jellegű hiba
         A tranzakció során valószínűleg megszakadt a vonal. Kérjük, próbálja meg újra.
         A tranzakció időtúllépés miatt sikertelen volt. Kérjük, próbálja meg újra.

Technikai jellegű hiba
         Amennyiben a fizetőoldalról nem tért vissza a kereskedő/szolgáltató oldalára, a tranzakció
sikertelen.
         Amennyiben a fizetőoldalról visszatért, de a böngésző “back”, “reload” illetve “refresh”
segítségével visszatér a fizetőoldalra, tranzakcióját a rendszer biztonsági okokból automatikusan
visszautasítja.

Mi a teendő a fizetési procedúra sikertelensége esetén?
A tranzakcióról minden esetben generálódik egy tranzakcióazonosító, melyet javaslunk feljegyezni.
Amennyiben a fizetési kísérlet során tranzakció banki oldalról visszautasításra kerül, kérjük vegye fel a
kapcsolatot számlavezető bankjával.

Miért a számlavezető bankkal kell felvenni a kapcsolatot a fizetés sikertelensége esetén?
A kártyaellenőrzés során a számlavezető (kártyakibocsátó) bank értesíti az összeget beszedő
kereskedő (elfogadó) bankjának, hogy a tranzakció elvégezhető-e. Más bank ügyfelének az elfogadó
bank nem adhat ki bizalmas információkat, arra csak a kártyabirtokost azonosító banknak van joga.

Mit jelent az, ha bankomtól azonban SMS kaptam az összeg foglalásáról/zárolásáról, azonban a
kereskedő/szolgáltató azt jelzi, hogy sikertelen volt a fizetés?
Ez a jelenség olyan esetben fordulhat elő, ha a kártya ellenőrzése megtörtént a fizetőoldalon,
azonban Ön nem tért vissza kereskedő/szolgáltató internetes oldalára. A tranzakció ebben az esetben
befejezetlennek, így automatikusan sikertelennek minősül. Ilyen esetben az összeg nem kerül
terhelésre kártyáján, a foglalás feloldásra kerül.

BIZTONSÁG

Mit jelent a VeriSign és a 256 bites titkosítású TLS kommunikációs csatorna?
A TLS, a Transport Layer Security elfogadott titkosítási eljárás rövidítése. Bankunk rendelkezik egy
256 bites titkosító kulccsal, amely a kommunikációs csatornát védi. A VeriSign nevű cég teszi lehetővé
a CIB Bank-nak a 256 bites kulcs használatát, amely segítségével biztosítjuk a TLS alapú titkosítást.
Jelenleg a világ elektronikus kereskedelmének 90%-ában ezt a titkosítási módot alkalmazzák. A
vásárló által használt böngésző program a TLS segítségével a kártyabirtokos adatait az elküldés előtt
titkosítja, így azok kódolt formában jutnak el a CIB Bankhoz, ezáltal illetéktelen személyek számára
nem értelmezhetőek.

A fizetés után figyelmeztetett a böngészőm, hogy elhagyom a biztonsági zónát. A fizetésem
biztonsága így garantált?
Teljes mértékben igen. A fizetés folyamata 256-bites titkosított kommunikációs csatornán folyik, így
teljesen biztonságos. A tranzakciót követően Ön a kereskedő honlapjára jut vissza, amennyiben a
kereskedő oldala nem titkosított, a böngészője figyelmezteti, hogy a titkosított csatornát elhagyta. Ez
nem jelent veszélyt a fizetés biztonságát illetően.

Mit jelent a CVC2/CVV2 kód?
A MasterCard esetében az ún Card Verification Code, a Visa esetében az ún. Card Verification Value
egy olyan, a bankkártya mágnescsíkján kódolt numerikus érték, melynek segítségével megállapítható
egy kártya valódisága. Az ún. CVC2 kódot, mely az Mastercard/Maestro kártyák hátoldalán található
számsor utolsó három számjegyében szerepel, az internetes vásárlások során kell megadni.

Mit jelent a Verified by Visa?
A Verified by Visa a Visa kártyabirtokosok a kártyát kibocsátó banknál beállított olyan egyszeri kódon
vagy biometrikus azonosításon (arcfelismerésen, ujjlenyomaton, illetve más emberi tulajdonságon)
alapuló biztonsági ellenőrzése, mely segítségével azonosíthatják magukat internetes vásárlás esetén,
és amely védelmet nyújt a Visa kártyák jogosulatlan használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Verified
by Visa rendszer keretein belül kibocsátott kártyákat.

Mit jelent a Mastercard Identity Check (ID Check)?
A Mastercard ID Check a Mastercard/Maestro kártyabirtokosok a kártyát kibocsátó banknál beállított
olyan egyszeri kódon vagy biometrikus azonosításon (arcfelismerésen, ujjlenyomaton, illetve más
emberi tulajdonságon) alapuló biztonsági ellenőrzése, mely segítségével azonosíthatják magukat
internetes vásárlás esetén, és amely védelmet nyújt a Mastercard/Maestro kártyák jogosulatlan
használata ellen. A CIB Bank elfogadja a Mastercard ID Check rendszer keretein belül kibocsátott
kártyákat.